Languages:
 
VISITING BOOK
Your comment:
Name:
E-mail:
 
Code:


 1 To All    27. Sep '09, 02:03
 Medival dinner is for booking at the information center. Feel free to ask there.

And someone sould clear the Guestbook sometime. This is not Liepaaja. =]
 2 wolfgang    10. Aug '09, 23:17
 hello is there an medieval festival in your castle or somewhere else in latvia in the time of 22.-28.of august these year ? if we want to have a mediaval dinner on 25.8 how can we book ? best regards wolfgang
 3 Valdiss    17. Jun '09, 12:37
 Tautai jazin savi varoni sociala joma, kuri varonigi merde bada un atsledz elektribu saviem pilsetas iedzivotajiem. Tie norada ka cilveks tak ir sanemis oktobri, novembri, decembri 3.47 Ls (tris lati 47 santimi) , ne socialais dienests, ne sociala komisija nav velejusies pasteidzinat nakamo GMI papiru kartosanu un ta ilgusi 45 dienas, tapec janvari GMI vispar nebija. Tie atsaka palidzet komunalos maksajumus, kaut vai segt elektribas paterina samaksu, jo iekrajot no 3.47 sanemtas naudinas izdevas pat samaksat 7 Ls par elektribu, tadejadi paliekot bada janvari , jo GMI birokrati kartoja vel februari. Un ta talak lidziga gara, kaut jau no janvara tika lugts socialam dienestam un socialajai komisijai palidzet kaut vai ar elektribas maksajumiem 7 Ls apmera, bet 15 jumija atnak vestule, kur tiek attiekts un tris lappuses ar meliem un izdomajumiem sevis attaisnosanai ieredni sacer, nesajedzot ka tas viss kas ar kajam gaisa sagriezts ir elementari pieradams, ka neatbilst patiesibai, bet siem darboniem, kuri nevizo pildit pienacigi savus komisijas loceklu uzdevumus tadag lieliem solisiem bus jaatstaj iesilditie kresli. So kafijotaju un plana galdina urbeju vardi ir Helvijs Valcis - priekssedetajs (kurs pirmdien laicigi neierodas uz komisiju, bet tresdien vel nav lietas kursa un iedzilinajies, ka pats paskaidro, par lemumu , kuru bija japienem jau pirmdien), Janis Grava - priekssedetaja vietnieks (kurs ne tikai ir nekompetents, kas ari komisija pie galda saka nevajag sos jusu papirus, tos atstumjot atpakal pat neiepazistoties at tiem, bet valak veic garu saraksti velkot laiku), Dace Baumane, Dina Kavlaka sekretare, kura ka izradas pildot papirus un dokumentus nemak pat rekinat un sniedz nepareizus skaitlus un ciparus, ka ari informaciju " Patstavigas socialo lietu, veselibas un sabiedriskas kartibas komiteja ", kas saisinati " Socialo lietu komiteja ", kura vel pienacigi visiem kopa "sttradajot" ir Dace Baumane, Aivars Bralis, Maris Ceirulis, Biruta Holodena, Ludmila Jevsejenkova, Gaida Kornilko, Anita Lauka, Iveta Puke, Irena Raskova, un Guntars Priediens , kuri visi kopa pilseta veicina socialas situacijas pasliktinasanos un genocidu pret Liepajas iedzivotajiem, jo vinuprat var iztikt ar 3.47 Ls (tris lati 47 santimi) menesi un par 15 Ls kurinat krasni un uz plits gatavot est var veselu gadu (kas manuprat neliecina par vinu veseligo domasanas veidu, kas atbilstu dzives realitatei) un var iztikt vispar bez elektribas, tapec vini jau no janvara rupejas lai 2009 gada 27 maija 11:00 to atslegtu, bet junija atsutitu vestuli, atrakstoties ar meliem un jau janvara lugumu palidzet segt elektribas maksajumus. Labi ka bija velesanas un jauna dome sos darbonisus parveles un komisijas durvis tiem bus slegtas uz visiem laikiem. Tads ir sis jautrais stasts par Liepajas pilsetas Sociala dienesta un neatkarigas Socialas komisijas darbu, kur dara visi (sanemot algas, samaksas, piemaksas, atmaksas, pateicibas no nodoklu maksataju naudas) bet rezultatu nav un atbildibu ari lidz sim nekadu nenes, ne par slikti paveiktajiem vai vispar nepaveiktajiem tiesajiem darba un komisijas loceklu pienakumiem.
Cerams ka jauna Liepajas Dome , kas saks darbu 6 julija , izslaucis no visiem kaktiem sadus un lidzigus kreslu silditajus, kas nedara godu ne Liepajai, ne Liepajas Domes darba kopejai ainai.
Cerams Cesis nenotiek lidzigi scenariji !
 4 yoly    16. Feb '09, 19:26
 hello!!I want to visit to CESIS in 17.february at 14.00!!
 
GO TO TOP |  PAGE MAP

  

Home page is financially supported by European Union.   ES karogs